Sopro Hungária Kft.

Adatvédelmi nyilatkozat

Hidegburkolás, építőanyag, térburkolás - a Sopro Bauchemie GmbH átfogó választékot nyújt a csempe és építőanyag technika területén.

Adatvédelmi nyilatkozat

A sopro.hu weboldal (továbbiakban: "Weboldal") üzemeltetője, a  Sopro Hungária Kft. (2092 Budakeszi, Bianka u. 14., cégjegyzékszám: 1309093282, a továbbiakban: "Sopro.hu") garantálja, hogy a látogatók és felhasználók (továbbiakban: "Felhasználó") személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Általános adatkezelési elvek

1. A Weboldal látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Weboldal információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

2. A Weboldal használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

3. A Felhasználó a Weboldal látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson Sopro.hu számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Weboldal bizonyos részeihez.

4. Sopro.hu kijelenti, hogy a Felhasználó által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

5. Sopro.hu a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Sopro.hu olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

6. Sopro.hu a Felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatai törlését kérje.

8. Sopro.hu nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Weboldal látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Sopro.hu-t, illetve a Weboldal készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Weboldal működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

11. Sopro.hu a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.