Sopro Hungária Kft.

Impressum

Hidegburkolás, építőanyag, térburkolás - a Sopro Bauchemie GmbH átfogó választékot nyújt a csempe és építőanyag technika területén.

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi
Szőlőskert u. 21.
Telefon: +36 23/458-040
Fax: +36 23/458-048
Email: info@sopro.hu

Ügyvezető igazgatók: Mádai István, Jan Holzum

 

Cégjegyzékszám: 1309093282
Adószám: 12964950-2-13
Nemzetközi adószám: HU12964950

Szerzői jogok:
© Copyright 2006 Sopro Hungária Kft., Budakeszi, Magyarország. Az összes jog fenntartva. Az összes szöveg, kép, grafikon, hanganyag, animáció és videó, valamint azok kialakítása és elrendezése a szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdon védelmét szolgáló törvény hatálya alá tartozik.


Márkák:
Amennyiben nincs másként megadva, a Sopro Hungária Internet-oldalain megnevezett márkák a Sopro Hungária Kft. vagy a társult vállalatainak törvény által védett védjegyei.

Garancia:
A Sopro Hungária Kft. az ezeken az Internet oldalakon található információkért nem vállalat sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vagy jótállást. Annak ellenére, hogy a megadott információk a legjobb tudásunk szerint helyesek, tartalmazhatnak hibákat vagy pontatlanságokat.

Linkek külső Internet oldalakra:
Ezek az Internet oldalak linkeket tartalmazhatnak más Internet oldalakra. Ezek a linkek az Interneten található információk könnyebb megtalálásának célját szolgálják, de nem képezik alapját a Sopro Hungária Kft. felelősségének a linkben szereplő oldalakért, vagy azok tartalmáért, vagy az azokon az oldalakon kínált szolgáltatásokért és termékekért.

Licenc:
Amennyiben nincs másképp jelölve, a Sopro Hungária Internet oldalak tartalmának és formájának szellemi tulajdona a Sopro Hungária Kft.-t vagy a társult vállalatokat illeti. Ez az Internet oldal nem ad semmilyen licencet a Sopro Hungária szellemi tulajdonának használatára.

Felelősség kizárása:


1. Az on-line ajánlat tartalma:

A szerző nem vállal semmilyen garanciát a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni, az olyan anyagi vagy nem-anyagi károkra vonatkozó felelősségi igény, amelyeket a megadott információk használata vagy nem használata, illetve a hibás és nem teljes információk használata okozott, ki van zárva, kivéve, ha bizonyítható a szerző szándékossága vagy durva hanyagsága.
Az összes ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit, vagy az egész ajánlatot külön értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy a nyilvánossá tételt ideiglenesen vagy végérvényesen visszavonja.

2. Utalások és linkek:
Az olyan külső web-lapokra történő közvetlen vagy közvetett utalások ("Hyperlink") esetén, amelyek a szerző felelősségi területén kívül esnek, a felelősségi kötelezettség kizárólag csak abban az esetben lépne életbe, ha a szerző a tartalmakat ismeri és számára műszakilag lehetséges vagy elvárható lenne, hogy jogellenes tartalmak esetén a használatot megakadályozza. A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link létrehozásának időpontjában a belinkelendő oldalakon semmilyen illegális tartalom nem volt észlelhető. A linkelt vagy hivatkozott oldalak aktuális és a jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy a szerzőségére a szerzőnek semmilyen befolyása nincsen. Ezért a szerző ezennel kifejezetten elhatárolódik a linkelt / hivatkozott oldalak minden tartalmától, ami a link létrehozása után megváltozott. Ez a kijelentés vonatkozik a saját Internet ajánlaton belül elhelyezett minden linkre és utalásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, fórumokon, linkgyűjteményekben, levelezési listákban található külső bejegyzésekre és minden más adatbázis formára, amelyekre külső írási hozzáférés lehetséges. Az illegális, hibás vagy nem teljes tartalmakért és különösen az ilyen módon kínált információk használatából vagy nem használatából eredő károkért egyedül annak az oldalnak a készítője felel, amelyre a link mutatott, és nem az, aki a linken keresztül az adott publikációra csak utal.

3. Szerzői és márka jog:
A szerző törekszik arra, hogy az összes publikációban ügyeljen a felhasznált ábrák, grafikonok, hanganyagok, videók és szövegek szerzői jogára, saját maga által készített ábrákat, grafikonokat, hanganyagokat, videókat és szövegeket használjon, vagy szabad felhasználású grafikákra, hanganyagokra, videókra vagy szövegekre hagyatkozzon. Az Internet ajánlaton belüli összes megnevezett és adott esetben harmadik fél által védett márka és áruvédjegy korlátozás nélkül a mindenkor érvényes áruvédjegy jog és a mindenkor bejegyzett tulajdonos tulajdonosi jogai alá tartozik. A puszta néven nevezés okán nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajelet harmadik fél joga nem védi! A nyilvánosságra hozott, a szerző saját maga által létrehozott objektumok szerzői joga egyedül az oldal szerzőjénél marad. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videók és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző kifejezett beleegyezése nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem:
Amennyiben az Internet ajánlaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (E-mail címek, nevek, címek) megadására, akkor ezen adatoknak a felhasználó részéről történő felfedése kifejezetten önkéntes alapon történik. Amennyiben az műszakilag lehetséges és ésszerű, az összes felajánlott szolgáltatás igénybe vételének, vagy kifizetésének az ilyen adatok megadása nélkül, illetve anonim vagy fiktív adatok megadásával is lehetségesnek kell lennie. Az impresszum vagy hasonló adatok keretében közzétett kapcsolattartási adatok, mint a postacímek, telefon és fax számok, valamint e-mail címek használata harmadikak által történő felhasználása arra, hogy nem kifejezetten kért információkat küldjenek, nem megengedett. Ezen tilalom megsértése esetén kifejezetten fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett spam-levelek küldőivel szemben.

5. Ezen felelősség kizárás hatályossága:
Ezt a felelőség kizárást azon Internet ajánlat részének kell tekinteni, amely az erre az oldalra mutató linket tartalmazza. Ha ezen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai az érvényes jogi kereteknek nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg, az a dokumentum egyéb részeinek tartalmát és érvényességét nem érinti.

6. Google Analytics
A weboldal a Google Analytics-et, a Google webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „sütiket” (cookies) alkalmaz, azaz szövegfájlokat, amelyeket az Ön számítógépén tárol, és melyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A sütik ezeket az információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyik Egyesült Államok-beli szerverére küldik át és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a weboldal használatát, a weboldal üzemeltetője számára jelentéseket állítson össze a webtevékenységekről, illetve a weboldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat végezzen. Adott esetben a Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbadja, ha azt a törtvény előírja, vagy amennyiben harmadik fél ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza.

A Google semmi esetre sem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google egyéb adataival. Ön a sütik telepítését a webböngésző szoftverének megfelelő beállításával megtilthatja; felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja ezen weboldal minden funkcióját teljes körűen használni. Ezen weboldal használatával kijelenti, hogy egyetért a Google által gyűjtött adatoknak a fent leírt módon és a fent nevezett célokra történő feldolgozásával.